KuneVerda ondersteunt gemeenten & bedrijven bij het behalen van de Parijs doelstellingen

KuneVerda is een in Brielle gevestigde onderneming die totaaloplossingen biedt op het gebied van duurzaamheid. Naast een vestiging in Brielle heeft KuneVerda een vestiging in Guatemala.

Met het oog op de Parijs akkoorden zijn bedrijven en overheden erg druk met het vinden van duurzaamheidsoplossingen. Leveranciers van producten spelen hierop in waarbij vanzelfsprekend het door hun geleverde product in het middelpunt van de oplossing zal staan. Daarnaast zijn er veel adviesbureaus actief op duurzaamheidsgebied, maar helaas leveren zij slechts een advies (en eventueel begeleiding tijdens het inventarisatietraject), maar zelden een totaaloplossing.

Waarom is KuneVerda anders?

KuneVerda pakt de duurzaamheidsproblematiek fundamenteel anders aan.

 • KuneVerda is onafhankelijk, maar werkt samen met een groot aantal leveranciers van oplossingen en producten. KuneVerda levert dus een onafhankelijk advies, met de best passende oplossing.
 • Waar andere bureaus na het adviestraject ‘ophouden’, neemt KuneVerda projectverantwoordelijkheid tijdens de uitvoering van het project en zorgt voor daadwerkelijke realisatie van de oplossing.
 • Indien noodzakelijk/gewenst, ondersteunt KuneVerda bij de financiering van projecten (subsidies, private equity etc.).
 • Indien noodzakelijk/gewenst, participeert KuneVerda in de exploitatie van de te realiseren oplossing (vanzelfsprekend gebaseerd op een gezonde business-case)

Duurzame oplossingen bestaan uit meerdere, geïntegreerde, componenten:

Een duurzame oplossing bestaat vrijwel altijd uit meer dan één component. Zonnepanelen op een sportcentrum vragen bijvoorbeeld vaak om een vorm van energieopslag of een aangepaste netaansluiting. Een toename van elektrische mobiliteit (bij gezinnen) vraagt eveneens om aanpassingen in de netaansluiting en een gebalanceerde laadinfrastructuur. Alternatieven voor woonwerk verkeer vragen vaak om aanpassing van de (weg)infrastructuur. Bij KuneVerda pakken we de duurzaamheidsoplossingen integraal aan. Dat kan kleinschalig (optimalisatie van een gebouw of faciliteit), middenschalig (bijv. bedrijfsterreinen) of grootschalig (gemeenten/steden/provincies/landen).

Projecten van KuneVerda:

Enkele voorbeelden van KuneVerda projecten:

 • Voor een groot sportcomplex (activiteiten-eiland) ontwikkelen wij een oplossing om de inbalans tussen opwekking door zonnepanelen (overdag) en het verbruik (’s avonds) door middel van opslag en een aangepaste distributie.
 • In Guatemala stad zijn wij betrokken bij de introductie van een innovatief openbaar vervoer systeem op basis van (Nederlandse) achtbaantechnologie. Eenvoudig inpasbaar in de bestaande infrastructuur, volledig elektrisch en autonoom.
 • Voor verschillende rederijen optimaliseren (minimaliseren) wij  emissies van schepen door meting van actuele uitstoot en het ‘tunen’ van de motoren.
 • In Guatemala zijn wij betrokken bij de introductie van geothermische energie voor de tuinbouw. (Veelal Nederlandse tuinders)
 • In verschillende Nederlandse gemeentes ontwikkelen wij een alternatief voor auto-woon-werkverkeer door toepassing van de LEF® (citybusinessevents.nl/lef). Dit overdekte eenpersoonsvoertuig is met name geschikt voor woonwerk-afstanden tot zo’n 30-35 km.
 • In samenwerking met SKOON implementeert KuneVerda een milieuvriendelijke energieopwekking voor evenementen (kermis/popconcerten e.d.) op basis van grootschalige accu’s met een vermogen van 2MWh. (kostenneutraal voor de exploitant).
 • Voor gemeentelijke gebouwen ontwikkelen wij ‘net-onafhankelijkheid’ concepten.
 • Wij ontwikkelen stadsdistributieconcepten (uitstootvrij) en verkeersconcepten op basis van nieuwe vormen van woon-werk verkeer.

Vanzelfsprekend is dit slechts een greep uit de activiteiten van KuneVerda. Wij willen graag eens met u om de tafel om te bezien of er in Brielle projecten lopen of kunnen worden ontwikkeld waarmee daadwerkelijk stappen kunnen worden gezet in de Parijs doelstellingen. Wij nemen graag de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling, uitvoering en eventueel exploitatie van dergelijke projecten.

KuneVerda concept:

Hoewel het KuneVerda team uit slechts vier personen bestaat, kan KuneVerda snel opschalen. Door nauwe samenwerking met deskundigen op vrijwel alle duurzaamheidsgebieden, kan KuneVerda vrijwel elk duurzaamheidsproject aan. In Nederland werken wij samen met leveranciers, installateurs, financiers en coöperaties van deskundigen waardoor ook omvangrijke projecten probleemloos kunnen worden gerealiseerd. Deze samenwerking met verschillende leveranciers en deskundigen garandeert een onafhankelijke aanpak, gericht op de beste oplossing voor uw duurzaamheids-uitdagingen.